Door In Uncategorized

VBTP Praktijk-Politicologen

Netwerk van praktijk-politicologen

De officiële naam van de VBTP luidt de Vereniging voor Beoefenaars van Toegepaste Politicologie. Die naam refereert aan het boek Toegepaste Politicologie van ons erelid hoogleraar politicologie Rinus van Schendelen dat in 1989 verscheen. Maar in feite noemen we ons gewoon Praktijk-Politicologen en bestaan we als netwerk sinds het verschijnen van het boek. De eerste ledenvergadering vond in 1990 in Utrecht plaats met toenmalige voorzitter van de Tweede-Kamer en politicoloog Wim Deetman als eerste voorzitter van de Praktijk-Politicologen. Het is kortom een netwerk van en voor politicologen én bestuurskundigen die zich in de praktische zin met politicologie bezighouden.

Werkbezoeken met praktijkcasus

We organiseren bij voorkeur werkbezoeken bij leden waarbij een praktijkcasus wordt besproken. Het bespreken van die praktijkcasus doen we om lering te trekken zonder oordeel. Deze methode leent zich ook prima om nieuwe werkmethoden in de praktijk uit te proberen. Leidt een andere invalshoek, theorie of een model tot betere resultaten? En zo ja, wat kunnen we hiervan leren in onze eigen dagelijkse werk? Op deze wijze geeft de VBTP vorm aan het ‘leven lang leren’ als praktijk-politicoloog. 

Deelnemen?

Wilt u deelnemen aan een van onze werkbezoeken? Deze werkbezoeken organiseren wij voor onze leden waarbij we de organisator/gastheer de mogelijkheid bieden om ook derden uit te nodigen. Lid worden staat open voor politicologen en bestuurskundigen. Deze kunnen hiertoe een verzoek indienen per e-mail. Zij zullen gevraagd worden een machtiging tot incasso af te geven voor de jaarlijkse contributie. In 2018 bedraagt de jaarcontributie 15 euro ongeacht het moment van aanmelding. De bijeenkomsten kondigen wij aan via onze nieuwsbrief voor leden.

Lees meer